Παρουσίαση Διπλωματικών Εργασιών των Παυλίδου Όλγας και Δημητριάδου Σταυρούλας [Κατερίνη]

Την Πέμπτη 06/06/2019 και ώρα 14:00 θα γίνει η παρουσίαση της Διπλωματικής Εργασίας της Παυλίδου Όλγας με θέμα "Η ικανοποίηση του ανθρώπινου δυναμικού ως μέσο αύξησης της παραγωγικότητας. Η περίπτωση του Γενικού  Νοσοκομείου Κατερίνης." και τριμελή επιτροπή τους Λασκαρίδου Αικατερίνη, Δημητριάδη Σωτήριο, και Κεχρή Ευάγγελο.

Την Πέμπτη 06/06/2019 και ώρα 14:00 θα γίνει η παρουσίαση της Διπλωματικής Εργασίας της Δημητριάδου Σταυρούλας με θέμα "Οι προοπτικές της Ανοικτής Διακυβέρνησης στην τοπική αυτοδιοίκηση. Η περίπτωση του Δήμου Κατερίνης." και τριμελή επιτροπή τους Λασκαρίδου Αικατερίνη. Δημητριάδη Σωτήριο, και Κεχρή Ευάγγελο.