Παρουσίαση Διπλωματικής Εργασίας της Μακρίδου Παρθένας [Κατερίνη]

Την Τρίτη 14/05/2019 και ώρα 12:00 θα γίνει η παρουσίαση της Διπλωματικής Εργασίας του Δεληοτζάκη Ζήση με θέμα "Η ΔΙΑΧΕΊΡΙΣΗ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΣΤΙΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ" και τριμελή επιτροπή τους Λασκαριδου Αικατερίνη, Δημητριάδης Σωτήριο, και Αηδόνη Δημήτριο.