Παρουσίαση Διπλωματικών Εργασιών των Μπάρμπα Βαΐας και Αντωνιάδη Κωνσταντίνου

Την Πέμπτη 06/06/2019 και ώρα 13:30 θα γίνει η παρουσίαση της Διπλωματικής Εργασίας της Μπάρμπα Βαΐας με θέμα "Η ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΕΠΙΔΟΤΟΥΜΕΝΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΝΕΑΣ ΖΙΧΝΗΣ" και τριμελή επιτροπή τους Τσουρέλα Μαρία, Πασχαλούδη Δημήτριο, και Φραγκίδη Γαρύφαλλο.

Την Πέμπτη 06/06/2019 και ώρα 14:00 θα γίνει η παρουσίαση της Διπλωματικής Εργασίας του Αντωνιάδης Κωνσταντίνος με θέμα "Internet Of Things: Εφαρμογές στην ελληνική εκπαίδευση" και τριμελή επιτροπή τους Πασχαλούδη Δημήτριο, Τσουρέλα Μαρία, και Φραγκίδη Γαρύφαλλο.