Παρουσίαση Διπλωματικής Εργασίας της Σκαρλάτου Ευγενίας

Την Πέμπτη 13/06/2019 και ώρα 14:00 θα γίνει η παρουσίαση της Διπλωματικής Εργασίας της Σκαρλάτου Ευγενίας με θέμα "Οικονομική προσέγγιση του υφιστάμενου συστήματος φορολογίας εισοδήματος στην Ελλάδα" και τριμελή επιτροπή τους Κωνσταντινίδη Χρήστο, Γιοβάνη Νικόλαο, και Βράνα Βασιλική.