Παρουσίαση Διπλωματικής Εργασίας του Καϊμακάμη Γεωργίου

Την Τρίτη 18/06/2019 και ώρα 12:45 θα γίνει η παρουσίαση της Διπλωματικής Εργασίας του Γεωργίου Καϊμακάμη με θέμα "Η διαχείριση των σχολικών συγκρούσεων και ο ρόλος του διευθυντή: Π.Ε Ν. Σερρών" και τριμελή επιτροπή τους Κοτζαϊβάζογλου Ιορδάνη, Βράνα Βασιλική και Γιοβάνη Νικόλαο.