Παρουσίαση Διπλωματικής Εργασίας της Καλενδράλη Κωνσταντίας

Την Πέμπτη 20/06/2019 και ώρα 13:00 θα γίνει η παρουσίαση της Διπλωματικής Εργασίας της Καλενδράλη Κωνσταντίας με θέμα "ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ: ΗΓΕΣΙΑ ΔΙΕΥΘΥΝΤΩΝ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ" και τριμελή επιτροπή τους Μουζά Άννα, Βράνα Βασιλική και Γιοβάνη Νικόλαο.