Παρουσίαση Διπλωματικής Εργασίας του Νέδου Απόστολου

Την Τετάρτη 03/07/2019 και ώρα 12:00 θα γίνει η παρουσίαση της Διπλωματικής Εργασίας του Νέδου Απόστολου με θέμα "Διοίκηση Ολικής Ποιότητας και ελληνικό σχολείο: Ο βαθμός αποδοχής της Διοίκησης Ολικής Ποιότητας με εργαλείο μέτρησης το Κοινό Πλαίσιο Αξιολόγησης" και τριμελή επιτροπή τους Καραβασίλη Ιωάννη, Βράνα Βασιλική και Καραβασίλη Γεώργιο.