Παρουσίαση Διπλωματικής Εργασίας του Ταχματζίδη Πέτρου

Την Πέμπτη 04/07/2019 και ώρα 14:30 θα γίνει η παρουσίαση της Διπλωματικής Εργασίας του Ταχματζίδη Πέτρου με θέμα "Ανάπτυξη εφαρμογής διαχείρισης του εκπαιδευτικού προσωπικού της Δ.Δ.Ε. Σερρών για κινητά τηλέφωνα (smartphones) με λειτουργικό σύστημα Android" και τριμελή επιτροπή τους Κεχρή Ευάγγελο, Βράνα Βασιλική και Δημητριάδη Σωτήριο.