Παρουσίαση Διπλωματικής Εργασίας της Δεσπούδη Βασιλικής

Την Πέμπτη 03/10/2019 και ώρα 14:30 θα γίνει η παρουσίαση της Διπλωματικής Εργασίας της Δεσπούδη Βασιλικής με θέμα "ΒΑΘΜΟΣ ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΩΝ ΓΟΝΕΩΝ ΑΠΟ ΤΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΩΝ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΕΡΡΩΝ" και τριμελή επιτροπή τους Γιοβάνη Νικόλαο, Κεχρή Ευάγγελο και Βράνα Βασιλική.