Παρουσίαση Διπλωματικής Εργασίας της Παπαζήση Μαρίας [Κατερίνη]

Την Πέμπτη 30/1/2020 και ώρα 15.30 θα γίνει η παρουσίαση της Διπλωματικής Εργασίας της Παπαζήση Μαρίας με θέμα "Φορολογία εισοδήματος, Οικονομική κρίση και η επίδραση τους στο εισόδημα των φυσικών προσώπων" και τριμελή επιτροπή τους Καραβασίλη Γεώργιο, Βράνα Βασιλική και Καραβασίλη Ιωάννη.