Παρουσιάσεις Διπλωματικών Εργασιών [Σέρρες]

Την Πέμπτη 9/4/2020 και ώρα 10:00 θα γίνει η παρουσίαση της Διπλωματικής Εργασίας του ΙΩΑΝΝΗ ΑΘΑΝΑΣΑΚΗ με θέμα "Ο ρόλος του συλλόγου διδασκόντων και η αξιοποίηση του στα πλαίσια της εκπαιδευτικής και διοικητικής διαδικασίας σε μια σχολική μονάδα Α/θμιας εκπαίδευσης." και τριμελή επιτροπή τους Πασχαλούδη Δημήτριο, Τσουρέλα Μαρία, Σαμολαδά Ιωάννη.

Την Πέμπτη 9/4/2020 και ώρα 10:30 θα γίνει η παρουσίαση της Διπλωματικής Εργασίας του ΙΩΑΝΝΗ ΔΑΛΑΓΚΑ με θέμα "Η συμβολή της σύστασης του οργανισμού του ΥΠ.Π.Θ. στην δημιουργία των απαραίτητων συνθηκών παρακίνησης για την αποδοτικότερη εργασία των διοικητικών υπαλλήλων(Π.Δ. 18/2018)" και τριμελή επιτροπή τους Πασχαλούδη Δημήτριο, Τσουρελα Μαρία, Σαμολαδα Ιωάννη.

Την Πέμπτη 9/4/2020 και ώρα 11:00 θα γίνει η παρουσίαση της Διπλωματικής Εργασίας της ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗΣ ΧΑΤΖΗΗΛΙΑ με θέμα "Δήμος Ν. Προποντίδας Χαλκιδικής. Παρελθόν, παρόν και μέλλον. Η στάση των μονίμων κατοίκων και των εχόντων εξοχική κατοικία στον Δήμο σε θέματα του Δήμου και της τουριστικής ανάπτυξης. Μια εμπειρική διερεύνηση" και τριμελή επιτροπή τους Πασχαλούδη Δημήτριο, Τσουρελα Μαρία, Σαμολαδα Ιωάννη.

Την Πέμπτη 9/4/2020 και ώρα 14:30 θα γίνει η παρουσίαση της Διπλωματικής Εργασίας της ΣΤΕΛΛΑΣ ΣΙΤΖΙΜΗ με θέμα "Εργαστήρια Ειδικής επαγγελματικής και κατάρτισης(Ε.Ε.Ε.Ε.Κ.) παρόν και μέλλον. Μια διερεύνηση της γνώμης των εργαζομένων και γονέων στα Ε.Ε.Ε.Ε.Κ. Σερρών και Δράμας." και τριμελή επιτροπή τους Πασχαλούδη Δημήτριο, Τσουρελα Μ., Βρανα Β.

Την Πέμπτη 9/4/2020 και ώρα 10:00 θα γίνει η παρουσίαση της Διπλωματικής Εργασίας της ΑΝΤΙΓΟΝΗΣ ΓΑΒΡΑ με θέμα "Η επίδραση του Νέου Δημόσιου Management στις πρόσφατες διοικητικές μεταρρυθμίσεις (Κλεισθένης) στην Τοπική Αυτοδιοίκηση" και τριμελή επιτροπή τους Παζάρσκη Μιχαήλ, Κωνσταντινίδη Χρήστο, Γιοβάνη Νικόλαο.

Την Πέμπτη 9/4/2020 και ώρα 10:30 θα γίνει η παρουσίαση της Διπλωματικής Εργασίας του ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΙΩΑΝΝΙΔΗ με θέμα "Ο Διοικητικός Έλεγχος των ΟΤΑ Α΄Βαθμού" και τριμελή επιτροπή τους Παζάρσκη Μιχαήλ, Κωνσταντινίδη Χρήστο, Γιοβάνη Νικόλαο.

Την Πέμπτη 9/4/2020 και ώρα 11:00 θα γίνει η παρουσίαση της Διπλωματικής Εργασίας του ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥ ΜΠΟΥΝΤΟΥΡΙΔΗ με θέμα "Απόψεις των εκπαιδευτικών ως προς την συμβολή του διευθυντή της σχολικής μονάδας στην επαγγελματική ανάπτυξη τους. Η περίπτωση της περιφέρειας Σερρών" και τριμελή επιτροπή τους Παζάρσκης Μιχαήλ, Κωνσταντινίδη Χρήστο, Γιοβάνη Νικόλαο.

Την Πέμπτη 9/4/2020 και ώρα 11:30 θα γίνει η παρουσίαση της Διπλωματικής Εργασίας του ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ ΗΠΕΙΡΩΤΗ με θέμα "Ο ρόλος της ποινής ως παράγοντας συμμόρφωσης του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας. Μελέτη περίπτωσης η Διεύθυνση Αστυνομίας Σερρών/Τμήμα Τροχαίας Σερρών" και τριμελή επιτροπή τους Κωνσταντινίδη Χρήστο, Χαψά Ξανθίππη, Γιοβάνη Νικόλαο.

Την Πέμπτη 9/4/2020 και ώρα 12:00 θα γίνει η παρουσίαση της Διπλωματικής Εργασίας του ΧΡΗΣΤΟΥ ΔΟΛΚΑ με θέμα "ΧΡΗΣΗ ΤΩΝ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΤΡΟΠΩΝ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΠΟΛΙΤΩΝ ΣΤΟ ΚΕΠ ΔΗΜΟΥ ΣΕΡΡΩΝ" και τριμελή επιτροπή τους Κωνσταντινίδη Χρήστο, Χαψά Ξανθίππη, Γιοβάνη Νικόλαο.

Την Πέμπτη 9/4/2020 και ώρα 12:00 θα γίνει η παρουσίαση της Διπλωματικής Εργασίας της ΕΛΕΝΗΣ ΜΗΤΡΑΚΑΣ με θέμα "Διερεύνηση παραγόντων εργασιακής ικανοποίησης των εργαζομένων στο Δημόσιο Τομέα. Η περίπτωση της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας – Θράκης." και τριμελή επιτροπή τους Γιοβάνη Νικόλαο, Κωνσταντινίδη Χρήστο, Χαψά Ξανθίππη.

Την Πέμπτη 9/4/2020 και ώρα 12:30 θα γίνει η παρουσίαση της Διπλωματικής Εργασίας του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΒΑΦΕΙΔΗ με θέμα "Οι Επιπτώσεις της Οικονομικής Κρίσης στην Ποιότητα του παρεχόμενου Έργο από τους Δημόσιους Υπαλλήλους στο Δημόσιο Τομέα" και τριμελή επιτροπή τους Χαψά Ξανθίππη, Κωνσταντινίδη Χρήστο, Γιοβάνη Νικόλαο.