Παρουσίαση Διπλωματικής Εργασίας της Τσολάκη Αλεξάνδρας

Τη Δευτέρα 27/4/2020 και ώρα 15.30 θα γίνει η παρουσίαση της Διπλωματικής Εργασίας της Τσολάκη Αλεξάνδρας με θέμα "Συγκριτική μελέτη των θνησιγόνων επιδημιολογικών δεδομένων κατά τα πέντε τελευταία χρόνια πριν την υπαγωγή της Ελλάδας στο πρόγραμμα σταθερότητας (2005-2009) και των πέντε τελευταίων χρόνων πριν την αποχώρηση της (2014-2018) σε Δημοτική Ενότητα του Δήμου Σερρών" και τριμελή επιτροπή τους Παντελίδη Π., Παζάρσκη Μ. και Κωνσταντινίδη Χ.