Παρουσιάσεις Διπλωματικών Εργασιών [Σέρρες]

Τη Δευτέρα 4/5/2020 και ώρα 12:30 θα γίνει η παρουσίαση της Διπλωματικής Εργασίας της Κυρτάσογλου Μαργαρίτας με θέμα "Αξιολόγηση της ικανοποίησης και της ποιότητας ζωής των ηλικιωμένων εξυπηρετούμενων του προγράμματος Βοήθεια στο Σπίτι του Δήμου Σερρών" και τριμελή επιτροπή τους Βράνα Βασιλική, Καραβασίλη Γεώργιο (συνεπιβλέπων), Γιοβάνη Νικόλαο.

Τη Δευτέρα 4/5/2020 και ώρα 13:00 θα γίνει η παρουσίαση της Διπλωματικής Εργασίας της Κυρτάσογλου Πασχαλίας με θέμα "Μέτρηση ικανοποίησης ασθενών σε Δημόσιο νοσοκομείο - η περίπτωση της πνευμονολογικής κλινικής του Γενικού Νοσοκομείου Σερρών" και τριμελή επιτροπή τους Βράνα Βασιλική, Καραβασίλη Γεώργιο (συνεπιβλέπων), Γιοβάνη Νικόλαο.

Τη Δευτέρα 4/5/2020 και ώρα 13:30 θα γίνει η παρουσίαση της Διπλωματικής Εργασίας της Γκόγκα Μαρίας με θέμα "Η αξιολόγηση της ποιότητας των παρεχόμενων υπηρεσιών Ψυχικής Υγείας στην Περιφερειακή Ενότητα Σερρών. Οι απόψεις των επαγγελματιών που εξυπηρετούν άτομα με προβλήματα Ψυχικής υγείας" και τριμελή επιτροπή τους Βράνα Βασιλική, Καραβασίλη Γεώργιο (συνεπιβλέπων), Γιοβάνη Νικόλαο.