Τίτλος Ημερομηνία Δημοσίευσης
Παρουσίαση Διπλωματικών Εργασιών των Μπάρμπα Βαΐας και Αντωνιάδη Κωνσταντίνου 03 Ιούνιος 2019
Παρουσίαση Διπλωματικών Εργασιών των Δεληοτζάκη Ζήση, Σαρακατσάνη Αναστασίας, Μαρτινίδη Νικόλαου και Μπούρα Στυλιανής 30 Μάιος 2019
Παρουσίαση Διπλωματικών Εργασιών των Παυλίδου Όλγας και Δημητριάδου Σταυρούλας [Κατερίνη] 28 Μάιος 2019
Παρουσίαση Διπλωματικών Εργασιών των Σαγίρη Δήμητρας και Παπακωνσταντίνου Στάθη 23 Μάιος 2019
Παρουσίαση Διπλωματικής Εργασίας της Σωπιάδου Άννας - Σοφίας [Κατερίνη] 23 Μάιος 2019
Παρουσίαση Διπλωματικής Εργασίας της Ιωακειμίδου Αναστασίας [Κατερίνη] 21 Μάιος 2019
Παρουσίαση Διπλωματικής Εργασίας της Φακάκη Αθανασίας 20 Μάιος 2019
Παρουσίαση Διπλωματικής Εργασίας της Παπαδοπούλου Μητροδώρας 16 Μάιος 2019
Παρουσίαση Διπλωματικών Εργασιών των Αντωνοπούλου Μαρίας και Παλάση Κυριακής 15 Μάιος 2019
Παρουσίαση Διπλωματικής Εργασίας της Βεργίδου Ειρήνης [Κατερίνη] 15 Μάιος 2019