Τίτλος Ημερομηνία Δημοσίευσης
Παρουσίαση Διπλωματικής Εργασίας του Κουλούρη Χαρίλαου 09 Απρίλιος 2019
Παρουσίαση Διπλωματικών Εργασιών των Κούφου Ευθυμίας και Γραμπόβα Βασιλικής 08 Απρίλιος 2019
Παρουσίαση Διπλωματικής Εργασίας της Καϊσέρογλου-Καϊσερίδου Ελένης 08 Απρίλιος 2019
Παρουσίαση Διπλωματικής Εργασίας της Τσιρίκα Βαΐας 08 Απρίλιος 2019
Παρουσίαση Διπλωματικής Εργασίας της Σιδηροπουλου Δέσποινας 05 Απρίλιος 2019
Παρουσίαση Διπλωματικής Εργασίας του Ευθυμιάδη Νικόλαου [Κατερίνη] 05 Απρίλιος 2019
Παρουσίαση διπλωματικής εργασίας της Γκάτση Μαρίας 01 Απρίλιος 2019
Παρουσίαση Διπλωματικής Εργασίας Δεληγιαννίδου Σοφίας Περιστέρας [Κατερίνη] 18 Μάρτιος 2019
Παρουσίαση Διπλωματικής Εργασίας Θανουρή Ευγενία [Κατερίνη] 15 Μάρτιος 2019
Παρουσιάσεις Διπλωματικών Εργασιών Τσιλικούδη Ουρανία, Νούνη Βασιλική και Φωταρούδη Αικατερίνη 12 Μάρτιος 2019