Τίτλος Ημερομηνία Δημοσίευσης
Παρουσίαση Διπλωματικής Εργασίας της Παπαδοπούλου Μητροδώρας 16 Μάιος 2019
Παρουσίαση Διπλωματικών Εργασιών των Αντωνοπούλου Μαρίας και Παλάση Κυριακής 15 Μάιος 2019
Παρουσίαση Διπλωματικής Εργασίας της Βεργίδου Ειρήνης [Κατερίνη] 15 Μάιος 2019
Παρουσίαση Διπλωματικής Εργασίας της Παπαθανασίου Ελευθερίας [Κατερίνη] 14 Μάιος 2019
Παρουσίαση Διπλωματικών Εργασιών των Κολλιόπουλου Δημήτριου, Μπιτζίδη Νικόλαου και Κραντώνη Δήμητρας 13 Μάιος 2019
Παρουσίαση Διπλωματικής Εργασίας της Δημητρίου Γεωργίας [Κατερίνη] 10 Μάιος 2019
Παρουσίαση Διπλωματικών Εργασιών των Παγκάλου Γαρυφαλλιάς, Σαββίδου Ευδοξίας, Σαββίδου Παρθένας και Ζέττα Θεοδώρας 10 Μάιος 2019
Παρουσίαση Διπλωματικής Εργασίας του Αβραμάκη Ελευθέριου και Τζελέπη Σπυρίδωνα 10 Μάιος 2019
Παρουσίαση Διπλωματικής Εργασίας της Μακρίδου Παρθένας [Κατερίνη] 07 Μάιος 2019
Παρουσίαση Διπλωματικών Εργασιών των Κυρτάσογλου Φωτεινής, Λαμπονίκου Νικόλαου και Δαμασκηνού Κρυσταλλίας 06 Μάιος 2019