Τίτλος Ημερομηνία Δημοσίευσης
Παρουσίαση Διπλωματικής Εργασίας της Κακαμούκα Δήμητρας 12 Απρίλιος 2019
Παρουσίαση Διπλωματικής Εργασίας του Κουλούρη Χαρίλαου 09 Απρίλιος 2019
Παρουσίαση Διπλωματικών Εργασιών των Κούφου Ευθυμίας και Γραμπόβα Βασιλικής 08 Απρίλιος 2019
Παρουσίαση Διπλωματικής Εργασίας της Καϊσέρογλου-Καϊσερίδου Ελένης 08 Απρίλιος 2019
Παρουσίαση Διπλωματικής Εργασίας της Τσιρίκα Βαΐας 08 Απρίλιος 2019
Παρουσίαση Διπλωματικής Εργασίας της Σιδηροπουλου Δέσποινας 05 Απρίλιος 2019
Παρουσίαση Διπλωματικής Εργασίας του Ευθυμιάδη Νικόλαου [Κατερίνη] 05 Απρίλιος 2019
Παρουσίαση διπλωματικής εργασίας της Γκάτση Μαρίας 01 Απρίλιος 2019
Παρουσίαση Διπλωματικής Εργασίας Δεληγιαννίδου Σοφίας Περιστέρας [Κατερίνη] 18 Μάρτιος 2019
Παρουσίαση Διπλωματικής Εργασίας Θανουρή Ευγενία [Κατερίνη] 15 Μάρτιος 2019