Παρουσίαση διπλωματικής εργασίας του Πεντίκη Γεώργιου

Tην Παρασκευή 7.4.2017 και ώρα 11.00 θα γίνει παρουσίαση της μεταπτυχιακής εργασίας του φοιτητή Πεντίκη Γεώργιου με θέμα "Η διοικητική οργάνωση της Ιέρας Αρχιεπισκοπής Αμερικής" , ενώπιον της Τριμελούς Επιτροπής που αποτελείται από τους κ.κ. Λιάντα Γρηγόριο, Σταμκόπουλο Γρηγόριο,  και Τζουμέρκα Παναγιώτη. Η παρουσίαση θα γίνει στην Ανώτατη Εκκλησιαστική Ακαδημία Θεσσαλονίκης.

                                                                                                Ο Διευθυντής του Π.Μ.Σ.

 

                                                                                          Δημήτριος Πασχαλούδης