Ανακοινώσεις - Κατερίνη

Ανακοινώσεις - Σέρρες

Γενικές Ανακοινώσεις

facebook likebox joomla module


Tην Παρασκευή 7.4.2017 και ώρα 11.00 θα γίνει παρουσίαση της μεταπτυχιακής εργασίας του φοιτητή Πεντίκη Γεώργιου με θέμα "Η διοικητική οργάνωση της Ιέρας Αρχιεπισκοπής Αμερικής" , ενώπιον της Τριμελούς Επιτροπής που αποτελείται από τους κ.κ. Λιάντα Γρηγόριο, Σταμκόπουλο Γρηγόριο,  και Τζουμέρκα Παναγιώτη. Η παρουσίαση θα γίνει στην Ανώτατη Εκκλησιαστική Ακαδημία Θεσσαλονίκης.

                                                                                                Ο Διευθυντής του Π.Μ.Σ.

 

                                                                                          Δημήτριος Πασχαλούδης

 

 

 

 

Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο

Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο

Moodle

Πλατφόρμα Ασύγχρονης Εκπαίδευσης

Πλατφόρμα Εκπαίδευσης

Ηλεκτρονική Γραμματεία

Ηλεκτρονική Γραμματεία

Βιβλιοθήκη

Βιβλιοθήκη

Βιβλιοθήκη

Μονάδα Διασφάλισης Ποιότητας

ΜΟ.ΔΙ.Π.