Ανακοινώσεις - Κατερίνη

Ανακοινώσεις - Σέρρες

Γενικές Ανακοινώσεις

facebook likebox joomla module


Την Πέμπτη 15.06.2017 και ώρα 15.00 θα γίνει παρουσίαση της μεταπτυχιακής εργασίας του φοιτητή Κατζιγκά Γεώργιου με θέμα "Η φορολογία της Εκκλησίας της Ελλάδος από το 1945 έως σήμερα" ενώπιον της Τριμελούς Επιτροπής που αποτελείται από τους κ.κ. , Παντελίδης Παναγιώτης, Βράνα Βασιλική και Γιοβάνη Νικόλαο.

 

                                                                                                      Ο Διευθυντής του Π.Μ.Σ.

 

                                                                                                       Δημήτριος Πασχαλούδης

Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο

Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο

Moodle

Πλατφόρμα Ασύγχρονης Εκπαίδευσης

Πλατφόρμα Εκπαίδευσης

Ηλεκτρονική Γραμματεία

Ηλεκτρονική Γραμματεία

Βιβλιοθήκη

Βιβλιοθήκη

Βιβλιοθήκη

Μονάδα Διασφάλισης Ποιότητας

ΜΟ.ΔΙ.Π.