Παρουσίαση διπλωματικής εργασίας του Κατζιγκά Γεώργιου

Την Πέμπτη 15.06.2017 και ώρα 15.00 θα γίνει παρουσίαση της μεταπτυχιακής εργασίας του φοιτητή Κατζιγκά Γεώργιου με θέμα "Η φορολογία της Εκκλησίας της Ελλάδος από το 1945 έως σήμερα" ενώπιον της Τριμελούς Επιτροπής που αποτελείται από τους κ.κ. , Παντελίδης Παναγιώτης, Βράνα Βασιλική και Γιοβάνη Νικόλαο.

 

                                                                                                      Ο Διευθυντής του Π.Μ.Σ.

 

                                                                                                       Δημήτριος Πασχαλούδης