Παρουσίαση διπλωματικής εργασίας του Δοράκη Καλλίνικου

Tην Τρίτη 04.07.2017 και ώρα 11.00 π.μ. θα γίνει παρουσίαση της διπλωματικής εργασίας του μεταπτυχιακού φοιτητή Δοράκη Καλλίνικου με θέμα "Διοικητική οργάνωση ενορίας σε περιοχές μικρής πληθυσμιακής συγκέντρωσης", ενώπιον της Τριμελούς Επιτροπής που αποτελείται από τους κ.κ. Σταμκόπουλο Γρηγόριο, Λιάντα Γρηγόριο και Κόιο Νικόλαο. Η παρουσίαση θα γίνει στην Ανώτατη Εκκλησιαστική Ακαδημία Θεσσαλονίκης.

 

                                                                                                Ο Διευθυντής του Π.Μ.Σ.

Δημήτριος Πασχαλούδης