Ανακοινώσεις - Κατερίνη

Ανακοινώσεις - Σέρρες

Γενικές Ανακοινώσεις

facebook likebox joomla module


 

Ανακοινώνεται ότι παρατείνεται η προθεσμία υποβολής αιτήσεων για τον 4o κύκλο του Π.Μ.Σ. μέχρι την Παρασκευή 8 Σεπτεμβρίου 2017.

Οι ενδιαφερόμενοι υποψήφιοι θα πρέπει να υποβάλουν αίτηση μαζί με τα απαραίτητα δικαιολογητικά μέχρι την Παρασκευή 8 Σεπτεμβρίου 2017 στη Γραμματεία του Π.Μ.Σ. αυτοπροσώπως ή ταχυδρομικά. (διεύθυνση: ΤΕΙ Κεντρικής Μακεδονίας, Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων, Π.Μ.Σ στη Δημόσια Διοίκηση, Τέρμα Μαγνησίας, 62124, Σέρρες) 

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος

 

Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο

Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο

Moodle

Πλατφόρμα Ασύγχρονης Εκπαίδευσης

Πλατφόρμα Εκπαίδευσης

Ηλεκτρονική Γραμματεία

Ηλεκτρονική Γραμματεία

Βιβλιοθήκη

Βιβλιοθήκη

Βιβλιοθήκη

Μονάδα Διασφάλισης Ποιότητας

ΜΟ.ΔΙ.Π.