Διδάσκοντες


Καθηγητής Πασχαλούδης Δημήτριος

Τμήμα Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων

Διεθνές Πανεπιστήμιο Ελλάδος

e-mail : dim at teicm.gr

τηλ. 23210 49101

Προσωπική ιστοσελίδα

Βιογραφικό Σημείωμα

 

 


Καθηγητής Κεχρής Ευάγγελος

Τμήμα Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων

Διεθνές Πανεπιστήμιο Ελλάδος

e-mail :  kehris at teicm.gr

τηλ. 23210 49238

Προσωπική ιστοσελίδα

Βιογραφικό Σημείωμα 

 

 


Καθηγητής Δημητριάδης Σωτήριος

Τμήμα Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων

Διεθνές Πανεπιστήμιο Ελλάδος

e-mail : dimsot at teicm.gr

τηλ. 23210 49280

Προσωπική ιστοσελίδα

Βιογραφικό Σημείωμα

 

 


Καθηγήτρια Βράνα Βασιλική

Τμήμα Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων

Διεθνές Πανεπιστήμιο Ελλάδος

email: vrana at teicm.gr

τηλ. 23210 49312

Προσωπική ιστοσελίδα

Βιογραφικό Σημείωμα

 


Επίκουρος Καθηγητής Γιοβάνης Νικόλαος

Τμήμα Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων

Διεθνές Πανεπιστήμιο Ελλάδος

e-mail : ng at teicm.gr

τηλ. 23210 49 234

Προσωπική ιστοσελίδα

Βιογραφικό Σημείωμα

 

 

 

Καθηγήτρια Μουζά Άννα-Μαρία

Τμήμα Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων

Διεθνές Πανεπιστήμιο Ελλάδος

e-mail: mouza at teicm.gr

τηλ. 23210 49231

Προσωπική ιστοσελίδα

Βιογραφικό Σημείωμα

 

 


Καθηγητής Παντελίδης Παναγιώτης

Τμήμα Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων

Διεθνές Πανεπιστήμιο Ελλάδος

e-mail: pan at teicm.gr

τηλ. 23210

Προσωπική ιστοσελίδα

Βιογραφικό Σημείωμα

 


Επίκουρος Καθηγητής Κοτζαϊβάζογλου Ιορδάνης

Τμήμα Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων

Διεθνές Πανεπιστήμιο Ελλάδος

e-mail: kotza at teicm.gr

τηλ. 23210 49314

Προσωπική ιστοσελίδα

Βιογραφικό Σημείωμα

 

 

Καθηγητής Εφαρμογών Αηδόνης Δημήτριος

Τμήμα Διοίκησης Εφοδιαστικής Αλυσίδας

Διεθνές Πανεπιστήμιο Ελλάδος

e-mail: daidonis at teicm.gr

τηλ.  23510 20940

Προσωπική ιστοσελίδα

Βιογραφικό Σημείωμα

 

 

 

Δρ. Ιωάννης Καραβασίλης

Σχολικός Σύμβουλος στην Π.Ε. Σερρών

e-mail: karavasil at sch.gr

τηλ. 23210 54660

Βιογραφικό Σημείωμα