Ορθή επανάληψη ωρολόγιου προγράμματος

 

ΜΑΡΤΙΟΣ 2020

Sunday

Monday

Tuesday

Wednesday

Thursday

Friday

Saturday

1

Διάρκεια διάλεξης: 2h & 15 min
Παρασκευή 2 διαλέξεις: 16.30 – 21.15 (16.30-18.45, 19.00-21.15)
Σάββατο 3 διαλέξεις: 09.15 – 16.45 (9.15-11.30, 11.45-14.00, 14.30-16.45)

 

2

 

3

 

4

 

5

 

6

- Διαχείριση έργων & πληροφοριών – Δημητριάδης

 - Διαχείριση έργων & πληροφοριών - Δημητριάδης

7

Έρευνα στη ΔΔ – Βράνα

  Έρευνα στη ΔΔ – Βράνα

Πληρ. Συστημ. & Ηλ. Διακυβέρνηση - Κεχρής

8

·   Πληροφ. Συστ. & Ηλ.  Σαμολαδάς  

·   Πληροφ. Συστ. & Ηλ.  Σαμολαδάς

9

 

 

10

 

 

11

 

 

12

 

 

13

 

14

 

15

16

 

17

 

18

 

19

 

20

 

21

 

22

 

 

23

 

24

 

25

 

26

 

 

 

27

Πληροφ. Συστ. & Ηλ. Διακ. – Φραγκιδης

  Πληροφ. Συστ. & Ηλ. Διακ. - Φραγκιδης

28

Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες – Τσουρελα

 Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες – Τσουρελα

Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες – Τσουρελα

 

29

Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες – Τσουρελα

 Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες – Τσουρελα

Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες – Τσουρελα

 

30

 

31

 

1

 

2

 

3

 

4