Παρουσιάσεις διπλωματικών εργασιών στις 23/06/2022

 

Οι  παρουσιάσεις θα πραγματοποιηθούν στη ηλεκτρονική αίθουσα zoom με κωδικό : 93618447078

 

 

Επιτροπή

 Φοιτητής

ΘΕΜΑ

Ημερ.

Ωρα

Καραβασίλης Ιωάννης

Καραβασίλης Γεώργιος

Σαμολαδάς Ιωάννης

Πανταζίδου Χριστίνα

Η διερεύνηση των στάσεων και απόψεων της εκπαιδευτικής κοινότητας της ΔΔΕ Σερρών για την εσωτερική και εξωτερική αξιολόγηση των σχολικών μονάδων ως προς το εκπαιδευτικό τους έργο (ΦΕΚ 4189/Β/10-9-2021)

23/06/2022

12.00 μ.μ

Καραβασίλης Ιωάννης

Καραβασίλης Γεώργιος

Σαμολαδάς Ιωάννης

Κυρκανίδου Αικατερίνη

Στάσεις και απόψεις εκπαιδευτικών της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης έναντι του Νόμου 4823/2021 για την Αναβάθμιση του Σχολέιου και την  Ενδυνάμωση των Εκπαιδευτικών.

23/06/2022

12.20 μ.μ

Σαμολαδάς Ιωάννης Καραβασίλης Ιωάννης

Καραβασίλης Γεώργιος

 

Μπογδάνη Χρυσούλα

Διερεύνηση των απόψεων των εκπαιδευτικών της ΔΔΕ Σερρών σχετικά με το νέο πλαίσιο αξι-ολόγησης του εκπαιδευτικού έργου Ν.4823/2021

23/06/2022

12.40 μ.μ

Βράνα Βασιλική

Καραβασίλης Γεώργιος

Σαμολαδάς Ιωάννης

 

Δαλκιτσή Έλενα

Το νέο σύστημα αξιολόγησης και  η εκπαίδευση  των  τελωνειακών υπαλλήλων της ΑΑΔΕ. Μια εμπειρική μελέτη

23/06/2022

13.00 μ.μ

Βράνα Βασιλική

Καραβασίλης Γεώργιος

Σαμολαδάς Ιωάννης

Κάτσαρης Βασίλειος

Διοίκηση των σχολείων στην εποχή του Covid-19   

23/06/2022

13.20 μ.μ.

Βράνα Βασιλική

Καραβασίλης Γεώργιος

Σαμολαδάς Ιωάννης

Τεκτονίδου Αθανασία

Ψηφιακός Εγγραματισμός και Χρήση Πληροφοριακών Συστημάτων Ηλεκτρονικής Διακίνησης Εγγράφων στο Δημόσιο Τομέα

23/06/2022

13.40 μ.μ.

Βράνα Βασιλική

Κοτζαιβάζογλου Ιορδάνης

Γιοβάνης Νικόλαος

Μπερμπέρη Γεσθημανή

Πληροφοριακά συστήματα υγείας- μια εμπειρική έρευνα μελέτη στο νοσοκομείο Σερρών 

23/06/2022

14.00 μ.μ

Βράνα Βασιλική

Κοτζαιβάζογλου Ιορδάνης

Γιοβάνης Νικόλαος

Κατιρτζόγλου Ελένη

Ψηφιακός εγγραμματισμός υπαλλήλων τουριστικών επιχειρήσεων και ο ρόλος των μαθημάτων της Β΄ βάθμιας εκπαίδευσης

23/06/2022

14.20 μ.μ.

Γιοβάνης Νικόλαος

Κοτζαιβάζογλου Ιορδάνης

Κωνσταντινίδης Χρήστος

Κολλιοπούλου Ελένη

Ανάπτυξη εναλλακτικών μορφών τουρισμού στο νομό Σερρών

23/06/2022

14.40 μ.μ

Κοτζαιβάζογλου Ιορδάνης

Γιοβάνης Νικόλαος

Κωνσταντινίδης Χρήστος

Γκαβέζου Φανή

Βέλτιστες πρακτικές επικοινωνίας για τη διαμόρφωση μιας ενιαίας κουλτούρας μετά από τις συνέργειες των Πανεπιστημίων με τα Τεχνολογικά Εκπαιδευτικά Ιδρύματα. – Η περίπτωση του Διεθνούς Πανεπιστημίου της Ελλάδος.

23/06/2022

15.00 μ.μ.

Κοτζαιβάζογλου Ιορδάνης

Γιοβάνης Νικόλαος

Κωνσταντινίδης Χρήστος

Ψαχούλιας Γεώργιος

Η επικοινωνία στο πλαίσιο άσκησης της ηγεσίας. Η εφαρμογή της στους Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης Α΄ Βαθμού του Νομού Θεσσαλονίκης.

23/06/2022

15.20 μ.μ.

Κοτζαιβάζογλου Ιορδάνης

Γιοβάνης Νικόλαος

Κωνσταντινίδης Χρήστος

Καραδερμιτζόγλου Δέσποινα

Οργάνωση και Ηγεσία Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων

23/06/2022

15.40 μ.μ.

 

 

Οι  παρουσιάσεις θα πραγματοποιηθούν στη ηλεκτρονική αίθουσα zoom με κωδικό : 97579610246

 

 

 

 

 

Επιτροπή

 Φοιτητής

ΘΕΜΑ

Ημερ.

Ωρα

Πασχαλούδης Δημήτριος

Τσουρέλα Μαρία

Αηδόνης Δημήτριος

 

Δίγκα Χρυσούλα

Απόψεις εκπαιδευτικών (πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης) για την εξ αποστάσεως εκπαίδευση κατά την περίοδο της πανδημίας.

23/6/2022

5.00 μ.μ

 Αηδόνης Δημήτριος Πασχαλούδης Δημήτριος

Τσουρέλα Μαρία

 

Ντίκογλου Στυλιανή

Ανάπτυξη μεθοδολογικού πλαισίου αξιολόγησης των διαδικτυακών τόπων των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης-Πιλοτική εφαρμογή στην ΠΕ Σερρών

23/6/2022

5.20 μ.μ

Πασχαλούδης Δημήτριος

Τσουρέλα Μαρία

Αηδόνης Δημήτριος

Ξυμιτούδη Μαρία Χρυσούλα

Ευελιξία και αντίσταση των εκπαιδευτικών απέναντι στις οργανωσιακές αλλαγές και καινοτομίες

23/6/2022

5.40 μ.μ

Πασχαλούδης Δημήτριος

Τσουρέλα Μαρία

Αηδόνης Δημήτριος

Παπαμιχαήλ Αντώνιος

Συνεδριακός τουρισμός: προκλήσεις και προοπτικές στην πόλη των Σερρών

23/6/2022

6.00 μ.μ

Αηδόνης Δημήτριος Πασχαλούδης Δημήτριος

Τσουρέλα Μαρία

 

Βεργαδη Ευτυχία

Ιατρικός τουρισμός στην Ελλάδα ως εργαλείο για την ενίσχυση του τουρισμού και του συστήματος υγείας.

23/6/2022

6.20 μμ