Παρουσίαση μεταπτυχιακής εργασίας του Παπαοικονόμου Ιωάννη

Την Τετάρτη 21.03.2018 και ώρα 15.30 θα γίνει παρουσίαση της μεταπτυχιακής εργασίας του φοιτητή Παπαοικονόμου Ιωάννη με θέμα "Η εφαρμογή του Προγράμματος «Καλλικράτης» στο Δήμο Ηράκλειας με βάση Κλαδικό Λογιστικό Σχέδιο των Δήμων" ενώπιον της Τριμελούς Επιτροπής που αποτελείται από τους κ.κ. Παζάρσκη Μιχαήλ, Παντελίδη Παναγιώτη και Γιοβάνη Νικόλαο.

 

                                                                                                      Ο Διευθυντής του Π.Μ.Σ.

 

                                                                                                       Δημήτριος Πασχαλούδης