Παρουσίαση μεταπτυχιακής εργασίας της Παπαδοπούλου Μαρίας

Την Πέμπτη 07.12.2017 και ώρα 15.00 θα γίνει παρουσίαση της μεταπτυχιακής εργασίας της φοιτήτριας Παπαδοπούλου Μαρίας με θέμα "Έρευνα αποδοχής και ικανοποίησης πολιτών από το Ελληνικό ασφαλιστικό σύστημα μετά την ενοποίηση σε ΕΦΚΑ" ενώπιον της Τριμελούς Επιτροπής που αποτελείται από τους κ.κ. Τσουρέλα Μαρία, Πασχαλούδη Δημήτριο και Βράνα Βασιλική.

 

                                                                                                      Ο Διευθυντής του Π.Μ.Σ.

 

                                                                                                       Δημήτριος Πασχαλούδης