Παρουσίαση μεταπτυχιακής εργασίας της Mάνη Χρυσάνθης

Τη Δευτέρα 11.12.2017 και ώρα 12.30 θα γίνει παρουσίαση της μεταπτυχιακής εργασίας της φοιτήτριας Mάνη Χρυσάνθης με θέμα "Αξιολόγηση πληροφοριακού συστήματος Κ.Ε.Π.Α." ενώπιον της Τριμελούς Επιτροπής που αποτελείται από τους κ.κ. Δρογαλά Γεώργιο, Παζάρσκη Μιχαήλ και Παντελίδη Παναγιώτη.

 

                                                                                                      Ο Διευθυντής του Π.Μ.Σ.

 

                                                                                                       Δημήτριος Πασχαλούδης