Παρουσίαση Διπλωματικής Εργασίας της Κακαμούκα Δήμητρας

Τη Δευτέρα 15/04/2019 και ώρα 15:00 θα παρουσιάσει τη διπλωματική της εργασία η Κακαμούκα Δήμητρα με θέμα "Οι Δημόσιες σχέσεις σε νοσοκομείο: Η περίπτωση του Γενικού Νοσοκομείου Κατερίνης." με τριμελή επιτροπή τους Κοτζαϊβάζογλου, Γιοβάνη και Κωνσταντινίδη.