Παρουσίαση Διπλωματικής Εργασίας του Αβραμάκη Ελευθέριου και Τζελέπη Σπυρίδωνα

Την Τρίτη 14/05/2019 και ώρα 12:00 θα γίνει η παρουσίαση της Διπλωματικής Εργασίας του Αβραμάκη Ελευθέριου με θέμα "Επικοινωνία και διαχείριση κρίσεων στο πλαίσιο ενός οργανισμού. Η περίπτωση της Τράπεζας της Ελλάδας" και τριμελή επιτροπή τους Πασχαλούδη Δημήτριο, Γιοβάνη Νικόλαο και Τσουρέλα Μαρία.

Την Τρίτη 14/05/2019 και ώρα 12:30 θα γίνει η παρουσίαση της Διπλωματικής Εργασίας του Τζελέπη Σπυρίδωνα με θέμα "Ο αντίκτυπος της οικονομικής κρίσης στην Ελληνική οικονομία και οι παρεμβάσεις της Τράπεζας της Ελλάδος για την αντιμετώπιση της" και τριμελή επιτροπή τους Γιοβάνη Νικόλαο, Πασχαλούδη Δημήτριο και Τσουρέλα Μαρία.