Παρουσίαση Διπλωματικών Εργασιών των Παγκάλου Γαρυφαλλιάς, Σαββίδου Ευδοξίας, Σαββίδου Παρθένας και Ζέττα Θεοδώρας

Την Τρίτη 21/05/2019 και ώρα 13:00 θα γίνει η παρουσίαση της Διπλωματικής Εργασίας της Παγκάλου Γαρυφαλλιάς με θέμα " Η Αναγκαιότητα δημιουργίας Οργανογράμματος σε ένα Δήμο, κάτω από τις νέες συνθήκες. Μελέτη Περίπτωσης: Δήμος Σερρών" και επιβλέποντα τον Πασχαλούδη Δημήτριο.

Την Τρίτη 21/05/2019 και ώρα 13:30 θα γίνει η παρουσίαση της Διπλωματικής Εργασίας της Σαββίδου Ευδοξίας με θέμα "Η ΣΗΜΑΣΙΑ ΤΗΣ ΑΝΑΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΤΩΝ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΑΡΧΩΝ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΠΡΟΣΠΑΘΕΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΩΝ ΕΙΣΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΣΜΩΝ ΚΑΙ ΑΥΞΗΣΗΣ ΤΩΝ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΕΛΕΓΧΩΝ" και επιβλέποντα τον Πασχαλούδη Δημήτριο.

Την Τρίτη 21/05/2019 και ώρα 14:00 θα γίνει η παρουσίαση της Διπλωματικής Εργασίας της Σαββίδου Παρθένας με θέμα "Η φοροδιαφυγή στην Ελλάδα και μέθοδοι αναγκαστικής είσπραξης εσόδων του κράτους από τις οικονομικές υπηρεσίες" και επιβλέποντα τον Πασχαλούδη Δημήτριο.

Την Τρίτη 21/05/2019 και ώρα 14:30 θα γίνει η παρουσίαση της Διπλωματικής Εργασίας της Ζέττα Θεοδώρας με θέμα "Εφαρμογή των περιγραμμάτων θέσεων εργασίας στην ΑΑΔΕ Κριτήρια εφαρμογής -Βαθμός ικανοποίησης των εργαζομένων. - Μελέτη περίπτωσης ΔΟΥ Κατερίνης." και επιβλέποντα τον Πασχαλούδη Δημήτριο.