Παρουσίαση Διπλωματικής Εργασίας της Σωπιάδου Άννας - Σοφίας [Κατερίνη]

Την Τετάρτη 29/05/2019 και ώρα 11:30 θα γίνει η παρουσίαση της Διπλωματικής Εργασίας της Σωπιάδου Άννας - Σοφίας με θέμα "Ανάπτυξη διαδικασιών ποιότητας στην Εφαρμογή του κανονισμού GDPR στην Υπηρεσία ΟΑΕΔ, ΚΠΑ2 Κατερίνης" και τριμελή επιτροπή τους Αηδόνη Δημήτριο, Φωλίνα Δημήτριο, και Αχίλλα Χαρίσιο.