Παρουσίαση Διπλωματικών Εργασιών των Σαγίρη Δήμητρας και Παπακωνσταντίνου Στάθη

Την Πέμπτη 30/05/2019 και ώρα 13:00 θα γίνει η παρουσίαση της Διπλωματικής Εργασίας της Σαγίρη Δήμητρας με θέμα "Επιπτώσεις της οικονομικής κρίσης στους εκπαιδευτικούς της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Σερρών και στο παρεχόμενο εκπαιδευτικό έργο τους" και τριμελή επιτροπή τους Κωνσταντινίδη Χρήστο, Γιοβάνη Νικόλαο, και Βράνα Βασιλική.

Την Πέμπτη 30/05/2019 και ώρα 13:30 θα γίνει η παρουσίαση της Διπλωματικής Εργασίας του Παπακωνσταντίνου Στάθη με θέμα "ΜΕΛΕΤΗ ΤΩΝ ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΣΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΗΣ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ" και τριμελή επιτροπή τους Κωνσταντινίδη Χρήστο, Γιοβάνη Νικόλαο, και Βράνα Βασιλική.