Παρουσίαση Διπλωματικών Εργασιών των Δεληοτζάκη Ζήση, Σαρακατσάνη Αναστασίας, Μαρτινίδη Νικόλαου και Μπούρα Στυλιανής

Την Τρίτη 04/06/2019 και ώρα 11:30 θα γίνει η παρουσίαση της Διπλωματικής Εργασίας του Δεληοτζάκη Ζήση με θέμα "Η λειτουργία του Συλλόγου Διδασκόντων ως κυρίαρχο Όργανο Διοίκησης του Δημόσιου Σχολείου" και τριμελή επιτροπή τους Καραβασίλη Ιωάννη, Βράνα Βασιλική, και Καραβασίλη Γεώργιο.

Την Τρίτη 04/06/2019 και ώρα 12:00 θα γίνει η παρουσίαση της Διπλωματικής Εργασίας της Σαρακατσάνη Αναστασίας με θέμα "Ο βαθμός ικανοποίησης των πολιτών από τις παρεχόμενες υπηρεσίες υγείας του Γενικού Νοσοκομείου Σερρών στα πλαίσια της Διοίκησης Ολικής Ποιότητας" και τριμελή επιτροπή τους Καραβασίλη Ιωάννη, Βράνα Βασιλική, και Καραβασίλη Γεώργιο.

Την Τρίτη 04/06/2019 και ώρα 12:30 θα γίνει η παρουσίαση της Διπλωματικής Εργασίας του Μαρτινίδη Νικόλαου με θέμα "Ο βαθμός ικανοποίησης των εκπαιδευτικών από τις υπηρεσίες της Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης. Η περίπτωση της Περιφερειακής Ενότητας Πιερίας" και τριμελή επιτροπή τους Καραβασίλη Ιωάννη, Βράνα Βασιλική, και Καραβασίλη Γεώργιο.

Την Τρίτη 04/06/2019 και ώρα 13:00 θα γίνει η παρουσίαση της Διπλωματικής Εργασίας της Μπούρα Στυλιανής με θέμα "Βαθμός ικανοποίησης  των γονέων από τις παρεχόμενες υπηρεσίες του Δημόσιου Νηπιαγωγείου. Η περίπτωση της Περιφερειακής Ενότητας Λάρισας " και τριμελή επιτροπή τους Καραβασίλη Ιωάννη, Βράνα Βασιλική, και Καραβασίλη Γεώργιο.