Παρουσίαση Διπλωματικών Εργασιών των Ζαπάρα Ειρήνης, Πάγκαλου Στέργιου και Θεοχάρη Ιωάννη

Την Τετάρτη 19/06/2019 και ώρα 13:00 θα γίνει η παρουσίαση της Διπλωματικής Εργασίας της Ζαπάρα Ειρήνης με θέμα "Απόψεις Γονέων και Εκπαιδευτικών του Νομού Σερρών όσον αφορά στην Έννοια και τη Σημασία της Γονικής Εμπλοκής στην Προσχολική Εκπαίδευση" και τριμελή επιτροπή τους Πασχαλούδη Δημήτριο, Γιοβάνη Νικόλαο και Τσουρέλα Μαρία.

Την Τετάρτη 19/06/2019 και ώρα 12:30, στην Ανωτάτη Εκκλησιαστική Σχολή στη Θεσσαλονίκη, θα γίνει η παρουσίαση της Διπλωματικής Εργασίας του Πάγκαλου Στέργιου με θέμα "Το καθεστώς των Πατριαρχικών και Σταυροπηγιακών Μονών με βάση την Πατριαρχική και Συνοδική Πράξη του 1928. Συμβολή στην Εκκλησιαστική Πολιτική και Διοίκηση" και τριμελή επιτροπή τους Λιάντα Γρηγόριο, Σταμκόπουλο Γρηγόριο και Τζουμέρκα Παναγιώτη.

Την Τετάρτη 19/06/2019 και ώρα 13:00, στην Ανωτάτη Εκκλησιαστική Σχολή στη Θεσσαλονίκη, θα γίνει η παρουσίαση της Διπλωματικής Εργασίας του Θεοχάρη Ιωάννη με θέμα "Η εκκλησιαστική περιουσία όσον αφορά το προνοιακό της έργο" και τριμελή επιτροπή τους Τζουμέρκα Παναγιώτη, Σταμκόπουλο Γρηγόριο και Λιάντα Γρηγόριο.