Παρουσίαση Διπλωματικής Εργασίας της Κυρισκόζογλου Ουρανίας

Την Τετάρτη 03/07/2019 και ώρα 13:30 θα γίνει η παρουσίαση της Διπλωματικής Εργασίας της Κυρισκόζογλου Ουρανίας με θέμα "ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΡΙΣΗ & ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ (Επιπτώσεις και Αλλαγές) ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ Ν. ΣΕΡΡΩΝ" και τριμελή επιτροπή τους Βράνα Βασιλική, Καραβασίλη Ιωάννη και Καραβασίλη Γεώργιο.