Παρουσίαση Διπλωματικής Εργασίας της Καζακλάρη Γενοβέφας [Κατερίνη]

Την Κυριακή 14/07/2019 και ώρα 12:30 θα γίνει η παρουσίαση της Διπλωματικής Εργασίας της Καζακλάρη Γενοβέφας με θέμα "Παράγοντες διαμόρφωσης του Σχολικού Κλίματος με έμφαση στο ρόλο της Διοίκησης" με τριμελή επιτροπή τους Καραβασίλη Γεώργιο, Βασιλική Βράνα και Χρήστο Κεραμυδά.