Παρουσίαση Διπλωματικής Εργασίας της Τραμβαλίδου Καλλιόπης- Μαρίας

Την Παρασκευή 20/12/2019 ώρα 15.00 θα γίνει η παρουσίαση της Διπλωματικής Εργασίας της Τραμβαλίδου Καλλιόπης- Μαρίας με θέμα "ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΩΝ ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΟΥ ΤΕΙ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ" και τριμελή επιτροπή τους Βράνα Βασιλική, Καραβασίλης Γεώργιο και Καραβασίλης Ιωάννη.