Παρουσιάσεις Διπλωματικών Εργασιών [Κατερίνη]

Την Τετάρτη 8/4/2020 και ώρα 14:30-15:00 θα γίνει η παρουσίαση της Διπλωματικής Εργασίας της ΕΛΠΙΝΙΚΗΣ ΤΖΗΜΑ θέμα "Διερεύνηση του Επαγγελματικού στρες και της Επαγγελματικής Ικανοποίησης στο Δημόσιο τομέα" και τριμελή επιτροπή τους Πασχαλούδη Δημήτριο, Αχίλλα Χαρίσιο, Κεραμυδά Χρήστο.

Την Τετάρτη 8/4/2020 και ώρα 15:00-15:30 θα γίνει η παρουσίαση της Διπλωματικής Εργασίας της ΘΩΜΑ ΜΠΟΥΣΙΟΥ με θέμα "Η ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΣΤΗ ΧΩΡΑ ΜΑΣ ΑΠΟ ΤΟ 2010 ΚΑΙ ΕΠΕΙΤΑ. Η ΘΕΣΗ ΚΑΙ Ο ΡΟΛΟΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΛΕΓΧΩΝ ΤΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ ΣΕ ΑΥΤΟ." και τριμελή επιτροπή τους Κωνσταντινίδη Χρήστο, Φωλίνα Δημήτριο, Κεραμυδά Χρήστο.

Την Τετάρτη 8/4/2020 και ώρα 15:30-16:00 θα γίνει η παρουσίαση της Διπλωματικής Εργασίας της ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΑΓΟΡΑΣΤΟΥ θέμα "Διοίκηση Σχολικών Μονάδων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δημοσίου και Ιδιωτικού φορέα: Διερεύνηση των Απόψεων Εκπαιδευτικών." και τριμελή επιτροπή τους Κεραμυδά Χρήστο, Αχίλλα Χαρίσιο, Αηδόνη Δημήτριο.

Την Τετάρτη 8/4/2020 και ώρα 16:30-17:00 θα γίνει η παρουσίαση της Διπλωματικής Εργασίας της ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΑ ΑΝΔΡΕΟΥ με θέμα "Η Δικαιοσύνη στην ψηφιακή εποχή (e-justice) και η στάση των δικαστικών λειτουργών και δικαστικών υπαλλήλων στην εισαγωγή και χρήση των νέων ολοκληρωμένων πληροφοριακών συστημάτων." και τριμελή επιτροπή τους Φωλίνα Δημήτριο, Αηδόνη Δημήτριο, Αχίλλα Χαρίσιο.

Την Τετάρτη 8/4/2020 και ώρα 17:00-17:30 θα γίνει η παρουσίαση της Διπλωματικής Εργασίας της ΜΑΡΙΑΣ ΚΑΡΥΠΙΔΟΥ με θέμα "Ανίχνευση εκπαιδευτικών-επιμορφωτικών αναγκών και ενδιαφερόντων των Δικαστικών Υπαλλήλων στα Ποινικά - Πολιτικά, Διοικητικά Δικαστήρια και τις Εισαγγελίες της Ελλάδος" και τριμελή επιτροπή τους Φωλίνα Δημήτριο, Αηδόνη Δημήτριο, Αχίλλα Χαρίσιο.

Την Τετάρτη 8/4/2020 και ώρα 17:30-18:00 θα γίνει η παρουσίαση της Διπλωματικής Εργασίας του ΙΩΑΝΝΗ ΣΤΑΘΟΠΟΥΛΟΥ με θέμα "Η Εθνική Πύλη Ermis και Εφαρμογή e-kep στη Σύγχρονη Δημόσια Διοίκηση" και τριμελή επιτροπή τους Αηδόνη Δημήτριο, Αχίλλα Χαρίσιο, Φωλίνα Δημήτριο.

Την Τετάρτη 8/4/2020 και ώρα 18:00-18:30 θα γίνει η παρουσίαση της Διπλωματικής Εργασίας του ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΜΠΑΤΣΑΡΑ με θέμα "συμβολή των Logistics στο Δημόσιο Τομέα. Η μελέτη περίπτωσης του Λιμενικού Σώματος-Ελληνικής Ακτοφυλακής (Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ.)" και τριμελή επιτροπή τους Φωλίνα Δημήτριο, Αηδόνη Δημήτριο, Αχίλλα Χαρίσιο.

Την Τετάρτη 8/4/2020 και ώρα 18:30-19:00 θα γίνει η παρουσίαση της Διπλωματικής Εργασίας της ΔΑΦΝΗΣ ΜΠΑΤΣΑΡΑ με θέμα "GDPR: Η ΝΕΑ ΕΠΟΧΗ ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ” {ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΛΟΓΙΣΜΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΣΤΟ ΔΗΜΟΣΙΟ ΤΟΜΕΑ}" και τριμελή επιτροπή τους Αηδόνη Δημήτριο, Αχίλλα Χαρίσιο, Φωλίνα Δημήτριο.

Την Τετάρτη 8/4/2020 και ώρα 19:00-19:30 θα γίνει η παρουσίαση της Διπλωματικής Εργασίας του ΣΩΤΗΡΙΟΥ ΤΣΙΤΣΙΝΟΥΔΗ με θέμα "ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΚΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ ΑΠΟ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥΣ ΣΤΟ ΔΗΜΟΣΙΟ ΤΟΜΕΑ. ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗΣ :ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΣΕΡΡΩΝ (ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ)" και τριμελή επιτροπή τους Αηδόνη Δημήτριο, Αχίλλα Χαρίσιο, Φωλίνα Δημήτριο.