Παρουσίαση Διπλωματικής Εργασίας του ΚΟΣΜΑΔΑΚΗ - ΚΟΥΡΤΟΓΛΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ [ΚΑΤΕΡΙΝΗ]

Τη Δευτέρα 4/5/2020 και ώρα 12.00 θα γίνει η παρουσίαση της Διπλωματικής Εργασίας του ΚΟΣΜΑΔΑΚΗ - ΚΟΥΡΤΟΓΛΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ με θέμα "Στρατηγικό σχέδιο ανάπτυξης τουριστικής έξυπνης πόλης. Η περίπτωση του Δήμου Κατερίνης" και τριμελή επιτροπή τους Βράνα Βασιλική, Καραβασίλη Γεώργιο, Γιοβάνη Νικόλαο.