Ανακοινώσεις - Κατερίνη

Ανακοινώσεις - Σέρρες

Γενικές Ανακοινώσεις

facebook likebox joomla module


Τη Δευτέρα 06.02.2017 και ώρα 11.15 θα γίνει παρουσίαση της μεταπτυχιακής εργασίας του φοιτητή Aποστολίδη Νικόλαου με θέμα "Ηγεσία και εκπαίδευση: Η περίπτωση της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης" ενώπιον της Τριμελούς Επιτροπής που αποτελείται από τους κ.κ. , Πασχαλούδη Δημήτριο, Γιοβάνη Νικόλαο  και Κεχρή Ευάγγελο.

 

                                                                                                      Ο Διευθυντής του Π.Μ.Σ.

 

                                                                                                       Δημήτριος Πασχαλούδης

Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο

Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο

Moodle

Πλατφόρμα Ασύγχρονης Εκπαίδευσης

Πλατφόρμα Εκπαίδευσης

Ηλεκτρονική Γραμματεία

Ηλεκτρονική Γραμματεία

Βιβλιοθήκη

Βιβλιοθήκη

Βιβλιοθήκη

Μονάδα Διασφάλισης Ποιότητας

ΜΟ.ΔΙ.Π.