Ανακοινώσεις - Κατερίνη

Ανακοινώσεις - Σέρρες

Γενικές Ανακοινώσεις

facebook likebox joomla module


Την Πέμπτη 07.12.2017 και ώρα 15.00 θα γίνει παρουσίαση της μεταπτυχιακής εργασίας της φοιτήτριας Παπαδοπούλου Μαρίας με θέμα "Έρευνα αποδοχής και ικανοποίησης πολιτών από το Ελληνικό ασφαλιστικό σύστημα μετά την ενοποίηση σε ΕΦΚΑ" ενώπιον της Τριμελούς Επιτροπής που αποτελείται από τους κ.κ. Τσουρέλα Μαρία, Πασχαλούδη Δημήτριο και Βράνα Βασιλική.

 

                                                                                                      Ο Διευθυντής του Π.Μ.Σ.

 

                                                                                                       Δημήτριος Πασχαλούδης

Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο

Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο

Moodle

Πλατφόρμα Ασύγχρονης Εκπαίδευσης

Πλατφόρμα Εκπαίδευσης

Ηλεκτρονική Γραμματεία

Ηλεκτρονική Γραμματεία

Βιβλιοθήκη

Βιβλιοθήκη

Βιβλιοθήκη

Μονάδα Διασφάλισης Ποιότητας

ΜΟ.ΔΙ.Π.