Τίτλος Ημερομηνία Δημοσίευσης
Παρουσιάσεις Διπλωματικών Εργασιών Τσιλικούδη Ουρανία, Νούνη Βασιλική και Φωταρούδη Αικατερίνη 12 Μάρτιος 2019
Παρουσίαση Διπλωματικής Εργασίας της Τελιογλανίδου Τρυγώνας 08 Μάρτιος 2019
Παρουσιάσεις Διπλωματικών Εργασιών Τετάρτη 13 και Πέμπτη 14 Μαρτίου 2019 06 Μάρτιος 2019
Παρουσίαση μεταπτυχιακής διπλωματικής της Διδασκάλου Ολυμπίας - Κατερίνη 04 Μάρτιος 2019
Παρουσίαση μεταπτυχιακής διπλωματικής του Θεόδωρου Δεληγιάννη 18 Δεκέμβριος 2018
Παρουσίαση μεταπτυχιακής διπλωματικής της Ματζιάρη Ειρήνης Ελένης 14 Δεκέμβριος 2018
Παρουσίαση μεταπτυχιακής διπλωματικής του Βαρδάκα Στέφανου 13 Νοέμβριος 2018
Παρουσίαση μεταπτυχιακής διπλωματικής του Σταύρου Φέτκου 27 Ιούνιος 2018
Παρουσίαση μεταπτυχιακής διπλωματικής της Καλλιρρόης Κουβοπούλου 27 Ιούνιος 2018
Παρουσίαση μεταπτυχιακής διπλωματικής της Βασιλικής Αθανασάκη 21 Ιούνιος 2018